Britisk Korthår Ringen - Cobbykatten

Styret i Britisk Korthår ringen

Leder:

Geir Mikalsen
Tlf: 911 01 660


Kasserer:
Mona Merethe Anisdahl
Tlf: 22 10 45 10 / 408 45 572


Webmaster:
Grete Bakken

Tlf: 906 04 576